راهنماي تعميرات کاميون هاي ایویکو سري یوروکارگو 6 تا 10 تن

راهنماي تعميرات کاميون هاي ایویکو سري یوروکارگو

IVECO EUROCARGO TECTOR 6 To 10t Repaire Manual

شامل مدل های:

ML60E13,ML60E13/P,ML60E13R,ML60E13R/P,ML60E13K,ML60E13KR,ML60E15,ML60E15/P,ML60E15R,ML60E15R/P,ML60E15K,ML60E15KR,ML65E13,ML65E13/P,ML65E13R,ML65E13R/P,ML65E13K,ML65E13KR,ML60E13,ML65E15/P,ML65E15R,ML65E15R/P,ML65E15K,ML65E15KR
ML75E13,ML75E13/P,ML75E13R,ML75E13R/P,ML75E13K,ML75E13KR,ML75E15,ML75E15/P,ML75E15R,ML75E15R/P,ML75E15K,ML75E15KR,ML75E17,ML75E17/P,ML75E17R,ML75E17R/P,ML75E17K,ML75E17KR,ML75E18,ML75E18/P,ML75E18R,ML75E18R/P,ML75E18K,ML75E18KR
ML80EL15,ML80EL15/P,ML80EL15R,ML80EL15R/P,ML80EL17,ML80EL17/P,ML80EL17R,ML80EL17R/P,ML80E17,ML80E17/P,ML80E17R,ML80E17R/P,ML80E17K,ML80E17KR,ML80E18,ML80E18/P
ML80E18/FP,ML80E18D,ML80E18D/P,ML80E18R,ML80E18R/P,ML80E18R/FP,ML80E18DR,ML80E18DR/P,ML80E18K,ML80E18DK,ML80E18KR,ML80E18DKR,ML80E21,ML80E21/P,ML80E21/FP,ML80E21D,ML80E21D/P,ML80E21R,ML80E21R/P,ML80E21R/FP,ML80E21DR,ML80E21DR/P,ML80E21K,ML80E21DK
ML80E21KR,ML80E21DKR,ML90E17,ML90E17/P,ML90E17/FP,ML90E17D,ML90E17D/P,ML90E17R,ML90E17R/P,ML90E17R/FP,ML90E17DR,ML90E17DR/P,ML90E17K,ML90E17DK,ML90E17KR,ML90E17DKR,
ML90E18,ML90E18/P,ML90E18/FP,ML90E18D,ML90E18D/P,ML90E18R,ML90E18R/P,ML90E18R/FP,ML90E18DR,ML90E18DR/P,ML90E18K,ML90E18DK,ML90E18KR,ML90E18DKR
ML90E21,ML90E21/P,ML90E21/FP,ML90E21D,ML90E21D/P,ML90E21R,ML90E21R/P,ML90E21R/FP,ML90E21DR,ML90E21DR/P,ML90E21K,ML90E21DK,ML90E21KR,ML90E21DKR
ML100E17,ML100E17/P,ML100E17/FP,ML100E17D,ML100E17D/P,ML100E17R,ML100E17R/P,ML100E17R/FP,ML100E17DR,ML100E17DR/P,ML100E17K,ML100E17DK,ML100E17KR,ML100E17DKR
ML100E18,ML100E18/P,ML100E18/FP,ML100E18D,ML100E18D/P,ML100E18R,ML100E18R/P,ML100E18R/FP,ML100E18DR,ML100E18DR/P,ML100E18K,ML100E18DK,ML100E18KR,ML100E18DKR
ML100E21,ML100E21/P,ML100E21/FP,ML100E21D,ML100E21D/P,ML100E21R,ML100E21R/P,ML100E21R/FP,ML100E21DR,ML100E21DR/P,ML100E21K,ML100E21DK,ML100E21KR,ML100E21DKR

فهرست:

General Specifications

Engine

Cluch

Gearbox

Propeller shafts

Rear axles

Axles

Suspensions

Wheels and tyres

Steering system

Pneumatic system-brakes

Body and chassis

Scheduled maintenance

Electric

مشخصات فایل:

زبان: انگلیسی

فرمت: PDF

تعداد صفحات: 1187

حجم فایل: 53.9 مگابایت

ابزار مورد نیاز: برنامه اکروبات ریدر

قابل استفاده در تمامی نسخه های ویندوز و آندرویید و iOS

  • بعد از پرداخت وجه ، بلافاصله لینک دانلود محصول نشان داده می شود.